Historie firmy

Pekárna

Firmu Pekařství Kamenická v roce 1991 založil a dodnes vede pan Václav Trefný.

Ve firmě zúročil své dlouholeté zkušenosti, které získal jako technik, projektant a později i jako ředitel závodu národního podniku Pražské mlýny a pekárny.

Tyto zkušenosti mu umožnily postupně vybudovat malé moderní pekařství, splňující všechny technické, technologické a hygienické předpisy. Moderní technologie firmě umožňuje pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a splnit i speciální přání svých zákazníků.

Od roku 1995 pokračuje v rodinné tradici syn Aleš, který dnes zajišťuje obchodní a technické aspekty provozu pekařství a dává tak svému otci prostor pro plánování a rozvoj firmy. Pekárna